Lees verder

Coöperaties zijn goed voor bijna 18% van het Bruto Binnenlands Product. Ruim 90% van deze coöperatieve omzet is bij NCR aangesloten. Dat geeft NCR een goede positie om coöperaties te vertegenwoordigen in (politieke) beleidsvorming en het maatschappelijke debat. Het gaat hierbij om het behartigen van de collectieve belangen, het representeren van coöperatief Nederland en het uitdragen van het coöperatief gedachtegoed. Zowel in binnen- als buitenland.

Nationaal en internationaal

Deze functie wordt steeds belangrijker. De coöperatie is een belangrijke ondernemingsvorm waar ondernemingen of individuen samenwerken in een bedrijf. Deze ondernemingsvorm vraagt om specifieke regelgeving, bijvoorbeeld in de besturing of financiering van de coöperatie. NCR merkt in de dagelijkse contacten met overheden, onderwijs en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties dat kennis en begrip over de werking van de coöperatie versterkt dient te worden. Dat is randvoorwaardelijk om goede condities voor coöperatief ondernemen te hebben en te houden.

Ook op internationaal niveau behartigt NCR het belang van (Nederlandse) coöperaties. NCR is aangesloten bij Cooperatives Europe, de Europese regio van International Cooperative Alliance (ICA) en lid van de Europese koepel van land- en tuinbouwcoöperaties Cogeca.