Met een breed aanbod van producten en dienstverlening ondersteunt NCR zijn leden bij het ontwikkelen en versterken van hun coöperatie in de praktijk. NCR begeleidt en coacht bestuurders en toezichthouders van coöperaties op het gebied van de besturing van de coöperatie, ledenstrategie en ledenbetrokkenheid. Voor specifieke coöperatievraagstukken biedt NCR ook advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de interactie en samenwerking van de verschillende bestuurlijke organen of de begeleiding bij de invoering van een nieuwe bestuurlijke structuur. We begeleiden leden bij interne vraagstukken. Dat varieert van grote trajecten zoals de begeleiding van een herstructurering tot dagsessies waarbij de coöperatiestrategie versterkt wordt of waarbij het functioneren van bestuur, Raad van Commissarissen en/of ledenraad centraal staat.