Diensten

Met een breed aanbod van producten en dienstverlening ondersteunen we onze leden bij het ontwikkelen en versterken van hun coöperatie in de praktijk. NCR-activiteiten zijn begeleiding en advies, opleiding en training, onderzoek en onderwijs, het Ledenbetrokkenheidsonderzoek, het organiseren van bijeenkomsten zoals De Nationale Coöperatiedag, NCR Pop-up Labs en Symposia, en het uitgeven van publicaties zoals bijvoorbeeld Coöperatie en de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen en de animaties van coöperatieve bestuursmodellen. NCR is een kenniscentrum en verzamelt en ontwikkelt data en zet zich in voor de belangenbehartiging van coöperatief Nederland.

NCR heeft voor haar leden een aantal exclusieve diensten. Een aantal van deze diensten zijn collectief; deze zijn voor alle leden toegankelijk. Daarnaast verricht NCR voor specifieke coöperatievraagstukken advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan de begeleiding bij de invoering van een nieuwe bestuurlijke structuur, het versterken van ledenbetrokkenheid of het ontwikkelen van nieuwe vormen van ledenfinanciering. Deze diensten worden tegen een ledentarief van € 125 per uur aangeboden. NCR heeft ook buitenlandse excursies voor de leden georganiseerd.