Diensten

Met een breed aanbod van producten en dienstverlening ondersteunen we onze leden bij het ontwikkelen en versterken van hun coöperatie in de praktijk. NCR-activiteiten zijn begeleiding en advies, opleiding en training, onderzoek en onderwijs, het organiseren van bijeenkomsten zoals De Nationale Coöperatiedag, NCR Pop-up Labs en Symposia, en het uitgeven van publicaties zoals bijvoorbeeld Coöperatie en de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen en de animaties van coöperatieve bestuursmodellen. Daarnaast hebben leden van NCR toegang tot een intranet.

NCR heeft voor haar leden een aantal exclusieve diensten. Een aantal van deze diensten zijn collectief; deze zijn voor alle leden toegankelijk. Daarnaast verricht NCR voor specifieke coöperatievraagstukken advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan de begeleiding bij de invoering van een nieuwe bestuurlijke structuur, het versterken van ledenbetrokkenheid of het ontwikkelen van nieuwe vormen van ledenfinanciering. Deze diensten worden tegen een ledentarief van € 125 per uur aangeboden.

Collectieve dienstverlening

 • Vraagbaak: NCR is een kenniscentrum. Leden kunnen bij NCR terecht voor vragen rond het coöperatief ondernemen. Basisvragen worden direct beantwoord, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Wanneer beantwoording van een vraag verdieping vraagt, zal dit als individuele dienstverlening aangeboden worden.
 • Onderzoek: NCR verricht onderzoek of laat onderzoek uitvoeren naar de relevante onderwerpen die in coöperaties spelen. Ten behoeve van dit onderzoek heeft NCR een leerstoel bij Wageningen Universiteit. Recent is door NCR onderzoek gedaan naar het imago van en de beeldvorming over coöperaties, internationalisering en het monistisch bestuursmodel. Ledenbetrokkenheidsonderzoek staat permanent op de agenda.
 • Bijeenkomsten: NCR organiseert diverse bijeenkomsten (de jaarlijkse Nationale Coöperatiedag, seminars, NCR Pop-up Labs en symposia) waar coöperatoren elkaar ontmoeten. Iedere bijeenkomst staat steeds in het teken van een specifiek thema.
 • Basiscursus: voor leden van NCR wordt drie keer per jaar de NCR Basiscursus Coöperatie gehouden waar coöperatiebestuurders en medewerkers van verschillende coöperaties de basisbeginselen van de coöperatie bijgebracht worden. Ieder lid van NCR mag jaarlijks 2 deelnemers afvaardigen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
 • Opleiding: bestuurlijk kader wordt opgeleid. NCR biedt voor coöperatief kader verschillende opleidingen aan via de NCR Coöperatie Academie; deze informatie wordt momenteel geactualiseerd. Incompany-opleidingen op maat behoren ook tot de mogelijkheden.
 • Databases: NCR houdt diverse data bij die het ter beschikking stelt aan de leden. Ook specifieke gegevens worden verzameld, bijvoorbeeld een database van bestuurdersvergoedingen. Op verzoek van de leden kan aan de hand van deze data een advies op maat gegeven worden voor de eigen organisatie.
 • Publicaties: de kennis en informatie die ontwikkeld en verzameld is wordt aan de leden verspreid via diverse publicaties. Deze zijn vaak ook beschikbaar voor ledenraden of andere belangstellenden binnen de coöperatie.
 • ICA/Cooperatives Europe/Cogeca: NCR is lid van het Europese platform voor agrarische coöperaties Cogeca en neemt deel in de relevante commissies. Ook NCR-leden kunnen participeren in deze sectorale commissies. NCR is tevens verbonden aan Cooperatives Europe, de Europese afdeling van ICA.
 • Onderwijs: NCR zou alle studenten in het HBO en universitair onderwijs kennis willen laten maken met coöperatief ondernemen. Hiervoor is de publicatie  Coöperatief ondernemen; van jou, voor jou gemaakt en worden regelmatig gastcolleges en andere optredens verzorgd.
 • NCR Code voor coöperatieve ondernemingen: samen met de leden is een code voor coöperaties ontwikkeld die helpt bij het professionaliseren en versterken van de coöperatie.
 • Zelfevaluatie bestuur en toezicht: NCR heeft voor leden een online tool beschikbaar voor zelfevaluatie van bestuur en toezicht
 • Algemene data: de algemene data (waaronder jaarverslagen, personalia, publicaties) zijn op een voor leden afgeschermd deel van de website geplaatst.
 • Belangenbehartiging: rond diverse beleidsmatige, fiscale of juridische thema’s worden door NCR de belangen van coöperatief Nederland behartigd.
 • Coöperatie: Het coöperatievakblad "Coöperatie": NCR geeft viermaal per jaar het magazine Coöperatie uit.

Individuele dienstverlening

 • Advisering: NCR staat leden bij in vraagstukken binnen die coöperatie. Leden kunnen een beroep doen op een gratis intake. Bij vragen waarvan de beantwoording weinig tijd vraagt worden voor leden ook geen kosten in rekening gebracht .
 • Peer Groups: in kleine groepen van mensen die bij verschillende coöperaties in vergelijkbare functies werken worden coöperatieve thema’s uitgediept, dilemma’s gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Ook ontstaat hierdoor een collegiaal netwerk tussen coöperaties.
 • In company training: naast de gemengde basiscursus worden voor leden ook afzonderlijk interne trainingen verzorgd.
 • Excursies: NCR organiseert voor leden buitenlandse excursies waarbij kennis gemaakt wordt met buitenlandse coöperaties en het onderlinge netwerk versterkt wordt. In 2013 vertrok een delegatie naar Frankrijk, in 2014 en 2016 stond de International Summit of Cooperatives op het programma; het wereldwijde coöperatiecongres in Quèbec.
 • NCR Co-op Game: in 2013 is de Co-op Game door NCR gelanceerd; een digitale management game bedoeld voor bestuurders, toezichthouders en medewerkers van (agrarische) coöperaties. De coöperatieve beginselen en bestuurlijke dilemma's komen spelenderwijs aan de orde. Daarbij biedt de game, die in groepjes wordt gespeeld, een basis voor reflectie over de coöperatieve ondernemingsvorm.