De Coöperatieve Dialoog

‘Gehoord worden’ is voor het overgrote deel van leden van coöperaties een belangrijk punt. Maar liefst 80% van de respondenten in het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek geeft dit aan. Door getrapte governancestructuren ligt het zwaartepunt van ledeninvloed echter bij een (relatief) klein deel van de leden. Het belang om te blijven vernieuwen in coöperatieve menings- en besluitvorming is groot. Het zorgt voor een grotere groep betrokken leden, een betere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak voor genomen besluiten.
In het themajaar 2018 hebben NCR-leden kennisgemaakt en geëxperimenteerd met het voeren van een goede coöperatieve dialoog. Onze ervaringen met dit thema vindt u in dit dossier.


Het belang van dialoog binnen een coöperatie:

Wat betekent De Coöperatieve Dialoog voor de verschillende rollen binnen de coöperatie?
De links verwijzen naar korte filmpjes van deelsessies van De Nationale Coöperatiedag 2018:
•  Voorzitters (Deep Democracy/gesprek op voeten), Sandra Bouckaert en Marion van de Guchte
•  Bestuurders & commissarissen, Wilbert van den Bosch
•  Jongerenraadsleden, Joep Pennartz en Joop Janssen
•  Ledenraadsleden, Bart van Leerdam
•  Medewerkers, Marijke Flamman en Caroline Duivenvoorden
 

NCR-brochure De Coöperatieve Dialoog

In bovenstaande brochure leest u meer over het themajaar De Coöperatieve Dialoog.

Dit dossier zal steeds meer inhoud en inspiratie gaan bevatten. We nodigen coöperaties ook graag uit om hun ervaringen met het thema in dit dossier te delen.
Als u meer informatie wenst over De Coöperatieve Dialoog, neem dan contact op met Karlijn van der Velden. E-mail: K.vanderVelden@cooperatie.nl; tel: 030-2840491.