De Coöperatieve Dialoog

‘Gehoord worden’ is voor het overgrote deel van leden van coöperaties een belangrijk punt. Maar liefst 80% van de respondenten in het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek geeft dit aan. Door getrapte governancestructuren ligt het zwaartepunt van ledeninvloed echter bij een (relatief) klein deel van de leden. Het belang om te blijven vernieuwen in coöperatieve menings- en besluitvorming is groot. Het zorgt voor een grotere groep betrokken leden, een betere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak voor genomen besluiten.
In het themajaar 2018 kunnen NCR-leden laagdrempelig kennismaken en experimenteren met het voeren van een goede coöperatieve dialoog. De resultaten en ervaringen van de deelnemende coöperaties worden breed gedeeld, om zo ook elkaar te inspireren. Een ledenbijeenkomst op 16 maart jl. vormde de kick-off van het themajaar. Vervolgens werd op 19 april jl. tijdens de ALV van NCR een Proeftuin georganiseerd. Aan de hand van verschillende werkvormen, zoals een gesprek op voeten en een World Café Sessie, ervoer men de coöperatieve dialoog. Deze dialoog stond in het teken van de strategie van NCR. De leden van NCR deden op deze manier  inspiratie op om binnen de eigen coöperatie aan de slag te gaan en ook gaven ze sturing aan de koers van NCR. Beeldverslagen van deze bijeenkomsten zijn binnenkort beschikbaar op deze pagina.

Meer informatie:
Download hier de themajaar-brochure De Coöperatieve Dialoog. De NCR-uitgave Coöperatie van december 2017 bevat een rondetafelgesprek over Coöperatieve menings- en besluitvorming.
Deze themapagina zal naarmate het jaar vordert, steeds meer inhoud en inspiratie gaan bevatten.
Als u meer informatie wenst over De Coöperatieve Dialoog, neem dan contact op met Karlijn van der Velden. E-mail: K.vanderVelden@cooperatie.nl; tel: 030-2840491.