De Coöperatieve Dialoog

‘Gehoord worden’ is voor het overgrote deel van leden van coöperaties een belangrijk punt. Maar liefst 80% van de respondenten in het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek geeft dit aan. Door getrapte governancestructuren ligt het zwaartepunt van ledeninvloed echter bij een (relatief) klein deel van de leden. Het belang om te blijven vernieuwen in coöperatieve menings- en besluitvorming is groot. Het zorgt voor een grotere groep betrokken leden, een betere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak voor genomen besluiten.
In het themajaar 2018 kunnen NCR-leden laagdrempelig kennismaken en experimenteren met het voeren van een goede coöperatieve dialoog. De resultaten en ervaringen van de deelnemende coöperaties worden breed gedeeld, om zo ook elkaar te inspireren. Op 19 april a.s. zal tijdens de ALV van NCR met Proeftuin De Coöperatieve Dialoog aan de hand van verschillende methodieken kennisgemaakt worden met manieren om met coöperatieleden te komen tot gedragen menings- of besluitvorming.

Meer informatie:
Download hier de themajaar-brochure De Coöperatieve Dialoog. De NCR-uitgave Coöperatie van december 2017 bevat een rondetafelgesprek over Coöperatieve menings- en besluitvorming.
Als u meer informatie wenst over De Coöperatieve Dialoog, neem dan contact op met Karlijn van der Velden. E-mail: K.vanderVelden@cooperatie.nl; tel: 030-2840491.
Samen innoveren? Doe mee!