De Coöperatieve Dialoog

‘Gehoord worden’ is voor het overgrote deel van leden van coöperaties een belangrijk punt. Maar liefst 80% van de respondenten in het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek geeft dit aan. Door getrapte governancestructuren ligt het zwaartepunt van ledeninvloed echter bij een (relatief) klein deel van de leden. Het belang om te blijven vernieuwen in coöperatieve menings- en besluitvorming is groot. Het zorgt voor een grotere groep betrokken leden, een betere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak voor genomen besluiten.
In het themajaar 2018 kunnen NCR-leden laagdrempelig kennismaken en experimenteren met het voeren van een goede coöperatieve dialoog. Ook De Nationale Coöperatiedag staat in het teken van de coöperatieve dialoog. Alles omtrent dit thema treft u hier aan!

  • inspiratie (filmpjes van bijeenkomsten en voorbeelden van coöperaties)
  • achtergrond (relevante artikelen uit het kwartaalblad Coöperatie)
     

In bovenstaande brochure leest u meer over het themajaar De Coöperatieve Dialoog.

Deze themapagina zal naarmate het jaar vordert, steeds meer inhoud en inspiratie gaan bevatten.
Als u meer informatie wenst over De Coöperatieve Dialoog, neem dan contact op met Karlijn van der Velden. E-mail: K.vanderVelden@cooperatie.nl; tel: 030-2840491.