Coöperatie

Coöperatie is een kwartaaluitgave van NCR en biedt bestuurders, management en toezichthouders van coöperaties, en andere geïnteresseerden in coöperatief ondernemen achtergrondinformatie en analyses. Specifieke coöperatiethema’s zoals ledenbetrokkenheid, financiering en governance vormen de rode draad. Ook op de bijbehorende trends, best practices en dilemma's wordt ingegaan. Informeren en inspireren zijn kernwoorden.
Coöperatie staat voor het verspreiden van kennis, verbinding maken tussen mensen en het meer zichtbaar maken van NCR.
Ledennetgebruikers hebben toegang tot de pdf-versies van artikelen uit vele jaargangen van Coöperatie. Zie hier de inhoudsopgaves en een aantal beschikbare artikelen uit: 2014: juniseptember en december, 2015: maartjuni, september en december, 2016: maartjuniseptember en december, 2017: maartjuniseptember en december. In 2018 zijn tot nu toe de edities maartjuniseptember en december verschenen.

Wilt u een abonnement op Coöperatie, of een proefnummer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ncr@cooperatie.nl.

De kosten van een abonnement voor niet-leden van NCR bedragen € 35 per jaar (exclusief 6% BTW) voor Nederlandse verzendadressen.
 
Opzegging van het abonnement kan alleen geschieden per 31 december. Nieuwe abonnementen kunnen elk gewenst moment ingaan.