Lees verder

‘Vragen naar de onbekende weg’ gaat over het belang van de juiste vragen stellen. Het boek geeft via 7 universele vragen houvast bij veranderingen van organisaties. Door deze vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, vind je met de juiste vragen antwoorden die je verder helpen. De vragen gaan over de noodzaak van verandering, wat de rol is van verschillende stakeholders, hun onderlinge verhouding, en wat bijvoorbeeld de volgende stap moet zijn.

Voor coöperaties is de vraag hoe je omgaat met verandering en hier leiding aan geeft zeer actueel. Het is bijvoorbeeld van belang om de leden goed mee te nemen en het boek geeft hiervoor enige valkuilen en aandachtspunten, onder andere over urgentie, relaties en regie op verandering.

Het boek is niet uniek en de vragen niet zozeer bijzonder. Het biedt meer een checklist om te zien of je alles vanuit alle invalshoeken hebt doordacht. Het zet je aan het denken. Voor wie wil reflecteren op verandering binnen de coöperatie kan dit boek een goed startpunt zijn.

Auteur: Annemarie Mars

Meer informatie:
Uitgeverij OMJS, 2020, ISBN 9789079336319, € 19,95, www.onderwijsmaakjesamen.nl