Lees verder

De coöperatie is een vereniging met een bedrijf. Naast een professionalisering van de bedrijfskant is het ook belangrijk dat de verenigingszijde zich doorontwikkeld. Volgens Pouwels vraagt dit om aparte en andersoortige aandacht.

Door toenemende digitalisering en de platformeconomie kunnen organisaties en individuen elkaar tegenwoordig gemakkelijk vinden en verbinden. Samenwerkingsverbanden en kennisontwikkeling krijgen hierdoor gemakkelijker en laagdrempeliger vorm dan alleen in verenigingsverband. Nu verenigingen niet het enige mechanisme zijn om tot toereikende samenwerking te komen, is het belangrijk na te denken over wanneer het toch relevant is om samen te werken in een rechtsvorm. Dit vraagstuk is volgens Pouwels sturend in de (door)ontwikkeling van verenigingen.

Waar bij vereniging 2.0 de behoefte van de aangesloten leden centraal staat, is er in de transitiefase naar een 3.0-vereniging bijzondere aandacht voor kansen in vernieuwing van de sector. Hierbij wordt een beroep gedaan op innovatie en co-creatie met stakeholders. Goed zicht op de sector, de markt en de samenleving zijn hierbij van belang. Ondersteund met praktijkvoorbeelden en interviews bespreekt dit boek belangrijke trends binnen verenigingen en helpt de lezer met het vinden van passende antwoorden en inzichten.

Auteur: Ivan Pouwels

Meer informatie: Van Spaendonck, 2019, ISBN 9789491441066,
€ 29,50, www.managementboek.nl