Lees verder

In alle ondernemingen, dus ook bij coöperaties, is governance een thema dat veel aandacht krijgt. De governance van de coöperatie kenmerkt zich daarbij nog door het principe van zelfbestuur, waarbij leden bestuurder en/of commissaris zijn. Vaak wordt dit onderwerp vanuit de procedurele inrichtingskant aangevlogen: taakafbakening, processen, samenstelling. Dit is dan weer neergelegd in Governance Codes en richtlijnen, waardoor goed toezicht lijkt te verworden tot afvinklijstjes en procedures. De praktijk is echter weerbarstiger. De interactie tussen bestuur en toezicht is essentieel in het functioneren van de twee afzonderlijk en van het geheel. Dat is ook het thema van het boek “Strategisch Partnerschap, wat is wijsheid?” van professor Rienk Goodijk, waarin niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal staat. In het boek wordt ingegaan op het samenspel tussen bestuur en toezicht. Het boek werkt vanuit het perspectief van organisaties in de semipublieke sector, maar bevat ook veel waardevolle inzichten voor coöperaties. Er wordt een nieuw concept van governance gelanceerd, waarin bestuur en intern toezicht zich op een andere manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden.

Rienk Goodijk laat aan de hand van zijn onderzoek en praktijkervaringen zien dat een dergelijke verhouding tussen bestuur en toezicht, aan de voorkant en in betrokkenheid met de relevante stakeholders, veel kan opleveren. Niet het afvinken maar de aanspreekbaarheid leidt tot substantiële verbeteringen; rolvastheid verandert in rolbewustzijn.

Koninklijke Van Gorcum, 2017, ISBN: 9789023255680