Lees verder

In dit boek neemt Van den Brink ons via een aantal filosofen en economen mee in de opkomst van het liberalisme in de Westerse maatschappij. Hierdoor is het competitie-element steeds sterker geworden ten koste van het element samenwerking. Van den Brink signaleert enerzijds dat het neoliberalisme aan een teruggang bezig is en constateert anderzijds dat behoefte aan solidariteit en coöperatie toenemen. Hij ziet een ‘derde weg’ (tussen kapitalisme en socialisme) als meest duurzame en doeltreffende weg voor de toekomst, zonder dat daarmee een tegenstelling tussen gemeenschap en individu ontstaat.

Het boek is vanuit coöperatief perspectief om verschillende redenen interessant. Enerzijds laat het een veranderend tijdsbeeld zien waarin coöperaties prima passen en ook een oplossing kunnen bieden voor veel vraagstukken. Anderzijds kan het macroperspectief dat Van den Brink schetst over veranderingen in Europa ook geprojecteerd worden op de wat oudere Nederlandse coöperaties. Wat is er veranderd in hoe leden aankijken tegen verbondenheid en inspraak, en wat betekent dit voor het evolueren van gevestigde coöperaties. Dit boek is een aanrader.

Auteur: Gabriël van den Brink

Meer informatie: Prometheus, ISBN 9789044642780
e 25,00, www.uitgeverijprometheus.nl