Lees verder

Toezicht en integriteit staan centraal in “Verplichte literatuur voor commissarissen en bestuurders – Professionaliteit in governance”. Dit boek van praktijkman Jaap ten Wolde en wetenschapper en managementconsultant Hans Strikwerda bundelt twee invalshoeken en twee stijlen. De ambitieuze titel is veelbelovend. Uit 6 bekende voorbeelden van falend toezicht wordt lering getrokken. Samen met ervaren bestuurders en toezichthouders is een lijst met 50 signaleringen van gebreken in toezicht samengesteld. Volgens de auteurs kan zonder maximale aandacht voor integriteit, het toezicht nimmer effectief zijn. Het boek geeft antwoord op de vraag waarom het toezicht zo vaak tekortschiet en wordt besloten met achttien adviezen om dit te vermijden. De auteurs analyseren en beschrijven dilemma’s en geven oplossingen voor de dimensie van integriteit in besturen en toezicht.

Als bijlagen zijn twee gedetailleerde stappenplannen opgenomen, over het organiseren van het bevorderen van integriteit en de wijze van handelen wanneer blijkt dat er een onderzoek moet komen. Deze bieden praktisch uitgewerkte handvatten die iedere toezichthouder direct zou kunnen toepassen. Het boek bevat praktische tips maar gaat ook in op de psychologische aspecten van integer gedrag. En belangrijk, integriteit betreft niet alleen personen, maar ook de cultuur van organisaties.

Vakmedianet, 2017, ISBN: 9789462761612, www.verplichteliteratuurvoorcommissarissen.nl