Lees verder

Identificeren, verbinden en faciliteren

Online communities bieden organisaties een interessante kans om digitaal te transformeren. Anders dan een netwerk bestaat een community uit een omgeving die rust op onderlinge binding en vertrouwen; twee peilers die ook te identificeren zijn bij coöperatief ondernemen. Door digitale invulling te geven aan dit gemeenschapsgevoel kan een organisatie onderlinge netwerken versterken, co-creatie stimuleren en gebruikers van elkaar laten leren door kennis te delen.

Een digitale community inrichten is echter een diepte-investering waar een organisatie goed over na moet denken. In het boek ‘Organiseren in communities’ zetten Peter Staal & Kirsten Wagenaar het proces achter het inrichten van een community uiteen. Hierbij presenteren ze allereerst de (verrassend) uitgebreide theorie achter communities. Wanneer zijn ze ontstaan? Welke typen communties zijn te onderscheiden? Welke trends zijn te identificeren? En; wat kan het opleveren? Deze theoretische kennis wordt voor de lezer toepasbaar gemaakt in het vervolg van het boek, waar de principes, valkuilen, gevaren maar ook zeker de voordelen van het ‘organiseren in communities’ aan bod komen; dit alles ondersteund met diverse praktijkvoorbeelden. Onder de streep bieden Peter Staal en Kirsten Wagenaar een essentieel boek voor iedereen die (mogelijk) geïnteresseerd is in het opzetten van een community.

Scriptum, 2019, ISBN: 97809463191982