Lees verder

Toezichthouders worstelen nogal eens met de vraag of de zittende bestuurder nog past bij de opdracht van de organisatie. ‘Vinden we dat het goed gaat? Moet er worden ingegrepen en moet de bestuurder vertrekken? Zo ja, wanneer? En hoe dan?’

De auteurs hebben 70 gesprekken gevoerd met zowel bestuurders als toezichthouders die met een vraagstuk van gedwongen vertrek werden geconfronteerd. Allen waren werkzaam voor not-for-profitorganisaties. Bestuurders (45) en toezichthouders (25, vooral (vice) voorzitters van raden van toezicht) vertellen anoniem over hun ervaringen met gedwongen vertrek uit de boardroom.

Veel bestuurders vinden dat de RvT bij conflicten binnen het bestuur geen hoor en wederhoor heeft toegepast en dat ze niet transparant zijn geweest over de gang van zaken rond het vertrek. Het ontslag kwam onverwacht. Soms fungeert de bestuurder als een Inca poppetje dat geofferd moet worden. Een wisseling van de voorzitter van de RvT wordt door bestuurders geregeld als een van de belangrijkste risicofactoren voor gedwongen vertrek gezien. Uit de gehouden interviews komt duidelijk naar voren dat een gedwongen vertrek voor de betreffende bestuurder vaak een enorme persoonlijke impact heeft.

Te leren lessen voor toezichthouders: Zie/Herken tijdig de eerste signalen, bespreek deze goed en acteer passend. Ook voor bestuur en interne toezichthouders van de coöperaties een leerzaam boek.

Auteurs: Pieter Wijnsma, Hildegard Pelzer en Monika Milz

Meer informatie: Mediawerf Uitgevers, 2020, ISBN 9789490463748,
€ 22,50, www.mediawerf.nl