Lees verder

Dit boek gaat in op de vraag wat bestuurders en toezichthouders in hun werk kunnen doen om de organisatie te laten inspelen op de veranderende opvattingen in de maatschappij. Aan de hand van praktijkervaringen van ervaren bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen en bestuursadviseurs wordt de vraag besproken wat maatschappelijk verantwoord besturen inhoudt. Het bevat verhalen en biedt inzichten over ethiek, veranderingen in de maatschappij, te veel bureaucratie, te weinig heldere afspraken, vriendjespolitiek en vooral: het grote belang van onderling vertrouwen.

Veel inzichten zijn universeel en daarmee ook te herleiden naar de coöperatieve praktijk. Juist de structuur met de transactierelatie tussen coöperatie en leden geeft nog een extra dimensie aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bestuur is weliswaar primair verantwoordelijk voor de maatschappelijke effecten van de coöperatie, maar deze dienen in nauwe samenwerking met de leden (en de Raad van Commissarissen) besproken te worden. Zo wordt samen met de leden tot gedeelde waarden van de coöperatie gekomen.

Het boek is gestructureerd aan de hand van 3 pijlers van goed organisatiebestuur: vitale governancesystemen, betrokken bestuurders en open gesprekken. Met name de breedte van perspectieven (van bestuurssecretarissen tot commissarissen) maakt het een interessant boek.

Auteurs: Carolien de Monchy

Meer informatie: Mediawerf Uitgevers, 2020, ISBN 9789490463731,
€ 24,95, www.mediawerf.nl