Lees verder

Ieder jaar verschijnt het Jaarboek Corporate Governance en is bedoeld om iedereen, die in hun functie regelmatig worden geconfronteerd met corporate governance vraagstukken, verder inzicht te geven in de laatste (internationale) ontwikkelingen. Daarnaast is het nuttig voor toekomstige bestuurders en toezichthouders bij de beeldvorming over de verschillende aandachtspunten op dit gebied. In deze editie worden wederom uiteenlopende aspecten van corporate governance nader besproken door toonaangevende schrijvers uit verschillende disciplines.

Het Jaarboek bevat bedrijfseconomisch, juridisch, bedrijfs-ethisch en organisatorisch georiënteerde artikelen. Verschillende auteurs, afkomstig uit zowel de wetenschap als uit de praktijk, beschrijven actuele, uiteenlopende onderwerpen. Ook is er aandacht voor de rol van bestuurders en commissarissen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de onderneming. Verder is er een interessant artikel over lange termijn waardecreatie dat de resultaten van het Nationaal Commissarissenonderzoek 2020 beschrijft.

De artikelen zijn weliswaar niet specifiek voor de coöperatieve context geschreven, maar de meeste onderwerpen zijn direct of indirect goed toepasbaar voor de coöperatieve praktijk.

Auteur: Mijntje Lückerath-Rovers

Meer informatie: Wolters Kluwer, 2020, ISBN 9789013160635 € 49,50, www.wolterskluwer.nl