Lees verder

Ook dit keer kunnen we het verschijnen van een handboek melden. Na de publicatie van de tweede druk van het Handboek Stichting en Vereniging in 2015 geeft deze derde druk een goed beeld van de laatste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie voor de rechtsvormen stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. In 2018 is tevens een studenteneditie van het Handboek verschenen. Naast een uitgebreide civielrechtelijke behandeling van onderwerpen zoals men deze in een dergelijk handboek mag verwachten, wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan verwante thema’s, zoals de maatschappelijke onderneming (onderverdeeld in goede doelen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en woningcorporaties), de stichting in fiduciaire verhoudingen, de Stichting Administratiekantoor, de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), de sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en de Europese stichting en vereniging. Deze hoofdstukken zijn zeker van toegevoegde waarde op de reeds bestaande literatuur ter zake coöperaties. Daarnaast is er aandacht voor het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dat, naar verwachting op niet al te lange termijn, zal worden ingevoerd en een nieuwe governance structuur voor de vereniging en stichting behelst. De fiscaalrechtelijke aspecten van genoemde rechtsvormen worden summier, maar voldoende behandeld.

Uitgeverij Paris, 2018, ISBN: 9789462511941