Lees verder

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de groei van de economie, uitgedrukt in het BBP, een doel op zich geworden. Bijzonder; omdat deze index niet ziet op het welzijn van de burger, de kans op huisvestiging, de aanspraak op zorg of de kwaliteit van het onderwijs. De economie kan dus groeien terwijl er sprake is van sociale achteruitgang. Sinds het dieptepunt van de crisis in 2013 is de economie begin 2020 met 12% gegroeid. Het beschikbare inkomen van Nederlandse huishoudens is echter sinds 1982 nauwelijks gestegen, terwijl we allen meer zijn gaan werken en de winsten van de bedrijven al jaren toenemen. De auteurs pleiten voor een nieuwe definitie van het begrip economie, voor een minder liberale opstelling van de overheid en voor een stakeholdervalue benadering van bedrijven. Daarnaast zien ze een oplossing in het collectieve eigenaarschap van werknemers als het gaat om bedrijven en het collectieve eigenaarschap van de bevolking als het gaat om maatschappelijke en duurzame initiatieven. Dit alles leidt in het laatste hoofdstuk tot prachtige en inspirerende voorbeelden van coöperatieve samenwerkingsverbanden. De politieke en maatschappelijke toekomstvisie zet je aan het denken.

Auteurs: Sander Heijne en Hendrik Noten

Meer informatie: Atlas Contact, 2020, ISBN 9789047013242
€ 20,00, www.atlascontact.nl