Lees verder

Dit boek is gericht op groepen die professionele gesprekken met elkaar voeren: besturen, raden van toezicht, commissies ethiek en professionals in intervisie. Het geeft een inleiding in de ethiek die je nodig hebt om systematisch morele besluiten te nemen via dialoog en debat.

Bij het nemen van een morele beslissing speelt intuïtie altijd een rol. Als de beslissing alleen jouzelf raakt, is dat geen probleem. Maar als de beslissing ook anderen raakt, dan dient de intuïtie zo nodig gecorrigeerd te worden en is er behoefte aan professionele besluitvorming. Het boek gaat in op begrippen als ethiek, rationele en emotionele integriteit, moreel verantwoord organiseren, organiseren en onderhandelen. Aan het eind van deze uiteenzettingen presenteert de auteur een 3Fasenmodel waarmee men tot een zorgvuldige proces van beeldvorming, opinievorming en tot slot besluitvorming komt. Dit model wordt aan de hand van een casus inzichtelijk gemaakt: via een analyse van de film 12 Angry Men laat
de auteur zien hoe het model in de praktijk werkt. Deze praktische toepassing van alle theorie uit het boek zal voor veel bestuurders en commissarissen welkom zijn, gezien het zeer hoge theoretische gehalte van het eerste deel van het boek.


Auteur: Rob van Es

Meer informatie: Boom uitgevers Amsterdam, 2021,
ISBN 9789024443772, € 24,50, www.robvanes.com