Lees verder

In december 2020 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet wordt van kracht met ingang van 1 juli 2021. Het boek bevat voornamelijk een uitleg van de wetsbepalingen voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. De wet biedt wijzigingen betreffende het bestuur en het toezicht, en kent een nieuwe regeling in geval van tegenstrijdig belang. Het boek kijkt in praktische zin naar de toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen. Hierbij komen diverse onderwerpen aan de orde: het structuurregime, verschillende vormen van lidmaatschap, fusie, splitsing en omzetting van de rechtsvorm.
Er wordt ingegaan op de diverse vormen van een bestuurlijk orgaan, de aansprakelijkheid en de verantwoording van bestuurders en leden van een raad van commissarissen.

Het laatste hoofdstuk is geheel gewijd aan de NCR Coöperatie Code 2019. Het boek is bestemd voor juristen die in de praktijk de nodige aandacht besteden aan de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. Een mooi naslagwerk, wellicht in een volgende druk te verrijken met praktijkvoorbeelden.

Auteur: prof. Mr. P.J. Dortmond

Meer informatie: Sdu, 2020, ISBN 9789012406024,
€ 55,00, www.sdu.nl