Lees verder

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad. Doel van de regeling is het bieden van bescherming aan burgers van de lidstaten op het gebied van privacy. De AVG geldt ook voor coöperaties.

De doelgroep voor dit boek zijn verenigingen en stichtingen die behoefte hebben aan een basale en praktische ondersteuning op dit vlak. De AVG toegelicht voor verenigingen en stichtingen geeft een handzame uiteenzetting van de nieuwe wetgeving in toegankelijke taal. In het boek zijn ook doorverwijzingen opgenomen naar andere bronnen in geval van complexe situaties. In de bijlagen zijn diverse modellen (Model Verwerkersovereenkomst, Privacyverklaring, etc.) en enkele belangrijke wetsartikelen opgenomen.

Het boek geeft een goede eerste indruk van de strekking van de AVG. Voor het gebruik en verder op maat maken van de opgenomen modellen is echter zeker nog de hulp van een deskundige nodig. Met deze nuancering in het achterhoofd kan het boek ongetwijfeld bijdragen aan de inrichting van uw coöperatie, zodat u zorgvuldig omgaat met de data en de belangen van uw leden.

Auteurs: Dirk Brauckmann en Willem Sinninghe Damsté

SDU, 2019, ISBN 9789012405300
www.sdu.nl