Lees verder

Het idee van crowdocracy gaat uit van de overtuiging dat een collectieve inbreng zeker zo waardevol en accuraat kan zijn als die van een expert. Deze filosofie bouwt op de ‘wisdom of the crowds’, waarbij alle betrokkenen actief deelnemen aan menings- en besluitvorming binnen de coöperatie. Het creëren van een structuur die deze collectieve bijdrage faciliteert, zorgt voor representatievere en collectieve besluiten, het uitblijven van hiërarchische invloeden en een toegenomen mate van betrokkenheid en vertrouwen.

Uitgever Urbane, 2016, ISBN: 9781910692158