Lees verder

In Nederland groeit het aantal zorgcoöperaties. De eerste kwam tot stand in het Brabantse dorp Hoogeloon. Zorgcoöperatie Hoogeloon is ontstaan en opgericht in 2005 op initiatief van de inwoners van het dorp. Eén van de initiatiefnemers Ad Pijnenborg heeft samen met zijn dochter Freya Pijnenborg de ontwikkeling van een van de eerste burgerinitiatieven in de zorg beschreven. Het doel van de coöperatie is dat oudere mensen in het dorp kunnen blijven wonen, ook als zij meer zorg nodig hebben. Dit is positief voor de leefbaarheid in het dorp en vergroot de onderlinge solidariteit van de inwoners van Hoogeloon. De dienstverlening betreft zorg, wonen en welzijn. Het boek is bedoeld ter inspiratie voor gemeenschappen die ook voor bepaalde dilemma’s komen te staan. Het heft in handen nemen loont. Cruciaal is het draagvlak om zelf aan de slag te gaan – de burgers moeten het zelf doen. Elk dorp heeft zijn eigen problemen en dus ook zijn eigen unieke oplossingen. Dat met samenwerken veel bereikt kan worden, bewijzen de ervaringen van Zorgcoöperatie Hoogeloon.

Uitgeverij SWP, 2018, ISBN: 978908850801