Lees verder

Onlangs verscheen deel 140 in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; het onderzoeksinstituut dat verbonden is aan de Radboud Universiteit Nijmegen en zich richt op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vennootschaps- en rechtspersonenrecht. “Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen – nadere terreinverkenning in een uitdijend rechtsgebied” is een verzameling bijdragen van diverse auteurs op het terrein van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Bijna alle facetten van bestuurdersaansprakelijkheid komen aan bod. Naast het belichten van de aansprakelijkheid vanuit ondernemingsrechtelijk perspectief, wordt dit thema bezien vanuit het algemeen vermogensrecht, het faillissementsrecht en het internationaal privaatrecht.

In deze bundel komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: de vraag naar de aansprakelijkheidspositie van de niet-uitvoerend bestuurder, de invloed van de taakverdeling binnen het bestuur op de collegiale verantwoordelijkheid en op de mogelijkheid tot disculpatie bij aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van commissarissen, in het bijzonder wanneer een commissaris lid is van de auditcommissie.

De bundel is met name geschikt voor juridisch geschoolde lezers, maar ook lezenswaardig voor andere geïnteresseerden. De bijdragen richten zich overwegend op de BV en NV, maar veel thema’s gelden voor alle rechtspersonen en zijn daarmee relevant voor de coöperatie.

Wolters Kluwer, 2017, ISBN: 9789013143935,