De kracht van Afrikaans denken
01:06

De kracht van Afrikaans denken


Ubuntu is een Afrikaanse uitdrukking en kan vertaald worden door: ‘Ik ben omdat wij zijn.’ In de Afrikaanse samenleving staat…

Lees meer
Als alle stemmen tellen
01:03

Als alle stemmen spreken


Deep Democracy is een praktische methode voor dialoog en besluitvorming, en een denkwijze om tot diepere inzichten te komen. Vaak…

Lees meer
Boek Digitalisering en IT
01:09

Digitalisering en IT voor commissarissen en toezichthouders


De laatste jaren zien we dat er voor de raad van commissarissen niet alleen geregeld gevraagd wordt naar expertise op…

Lees meer
Boek Bottum-up
01:12

Bottum-up


Floor de Ruiter betoogt dat de tijd rijp is voor een nieuwe verandermethode. Top-down heeft z’n langste tijd gehad. Door…

Lees meer
Boek verhalen veranderen
01:23

Verhalen veranderen


De auteurs van dit boek zijn allemaal werkzaam als adviseur, coach en procesbegeleider. In dit boek schrijven zij vanuit hun…

Lees meer
De kunst van gedrag ontwerpen
01:13

De kunst van gedrag ontwerpen


Hoe kunnen we het gedrag van mensen beïnvloeden: een vraag die ons vaak zowel in privé als zakelijk bezighoudt. Dit…

Lees meer
Politiek sensitief aan de slag
01:09

Politiek sensitief aan de slag


Het politiek spel doorgronden en resultaat boeken bij mensen met verschillende belangen: hoe pak je dat aan? Politieke sensitiviteit is…

Lees meer
Afbeelding Liberalisme en zijn schaduwzijden
01:02

Het liberalisme en zijn schaduwzijden


Francis Fukuyama, politiek filosoof en auteur van onder andere ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’ geeft in…

Lees meer
Collaborate or die in sjabloon
01:05

Collaborate or die


De ‘ongelofelijke kracht van het co-creatie proces’ staat centraal in dit boek van Martijn Pater en James Veenhoff. Wat is…

Lees meer
Handboek secretaris in sjabloon
01:07

Handboek secretaris


Elise Stevens-Fokkens heeft vanuit haar praktijkervaring als secretaris dit boek geschreven om haar passie voor het vak en de wens…

Lees meer
Inclusief strategisch leiderschap_Cooperatie juni 2022
01:01

Inclusief strategisch leiderschap


Rienk Goodijk, hoogleraar governance, heeft in dit boek zijn eerdere concept van ‘strategisch partnerschap’ verder doorontwikkeld. Het creëren van maatschappelijke…

Lees meer
Onder commisarissen_Cooperatie juni 2022
01:03

Onder Commissarissen


Aan de hand van een parabel over een RvC met een jong en kritisch RvC-lid beschrijft de auteur de dynamiek…

Lees meer
Als_elke_stem_telt_boek
01:12

Als elke stem telt


Hoe kun je vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid en verbinding samenwerken. In eerste instantie lijkt dit tot een wat zweverig boek te…

Lees meer
Simon Sinek_boek
01:07

Begin met het Waarom


Simon Sinek. De geestelijk vader van de bekende Golden Circle, de man van het Waarom, het Hoe, en het Wat.…

Lees meer
Dia2
01:01

Platform Revolutie


In andere recensies wordt Martijn Arets al geroemd om zijn deskundigheid en ervaring op het gebied van platformen en zijn…

Lees meer
ethiek-emoties-en-argumenten-boek-en-zo
01:01

Ethiek: emoties & argumenten


Dit boek is gericht op groepen die professionele gesprekken met elkaar voeren: besturen, raden van toezicht, commissies ethiek en professionals…

Lees meer
Boek & Zo - Vragen naar de onbekende weg
00:54

Vragen naar de onbekende weg


‘Vragen naar de onbekende weg’ gaat over het belang van de juiste vragen stellen. Het boek geeft via 7 universele…

Lees meer
Boek & Zo - Vereniging 3.0
00:58

Vereniging 3.0


De coöperatie is een vereniging met een bedrijf. Naast een professionalisering van de bedrijfskant is het ook belangrijk dat de…

Lees meer
646 - Boek & Zo - Bestuurder hoe ga ik
00:54

Bestuurder: Hoe ga ik mee uit de bocht?


Dit keer geen lijvig werk maar een handzaam boekje van 17 pagina’s. Het is bedoeld voor de vele bestuurders van…

Lees meer
646 - Boek & Zo - Coöperatie Onderlinge waarborg
00:54

De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij na de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen


In december 2020 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet wordt van kracht…

Lees meer