Lees verder
In opdracht van het NCR-bestuur heeft in 2018 een strategische heroriëntatie plaatsgevonden. Samen met de leden is gekeken naar de coöperatieve vraagstukken die zij ervaren of voorzien en de rol van NCR hierin. De coöperatie was, is en blijft een ondernemingsvorm die een waardevolle bijdrage levert aan grote maatschappelijke vraagstukken, zoals versterking van het ondernemerschap, economische inclusie van bevolkingsgroepen en duurzaamheid.
Arjen van Nuland

Kenniscentrum
NCR fungeert als kenniscentrum voor coöperatief ondernemen in Nederland. Door zijn gespecialiseerde kennis heeft het een unieke en waardevolle propositie voor de leden. Deze komen zowel in advisering als in opleidingen tot waarde. Maar ook het netwerk tussen de leden en het verbinden van ervaringen tussen coöperatoren is relevant. Dit is de basis van de dienstverlening van NCR en dient de komende jaren zoveel mogelijk versterkt te worden.

Ontwikkelingen coöperatieve veld
Er is een aantal ontwikkelingen zichtbaar in het coöperatieve veld. De revival van de coöperatie zet zich door met veel nieuwe coöperaties als gevolg; in nieuwe sectoren en in andere verschijningsvormen. Dit kan inspirerend zijn voor bestaande coöperaties en draagt ook bij aan positieve beeldvorming rondom coöperaties.

Bij (grote) gevestigde coöperaties komt steeds vaker de bestaanszekerheid onder druk te staan. Toenemende schaal en/of complexiteit zetten het collectief onder druk. Bij sommige coöperaties lijkt een nieuwe invulling van het lidmaatschap nodig en bij andere een herformulering van de coöperatiestrategie. Er lijkt voor veel coöperaties een punt bereikt waarop een herontdekking en revitalisatie nodig is om krachtig door te groeien naar de volgende levensfase. Coöperaties willen door NCR ondersteund worden in deze tocht. Parallel hieraan zien we de condities voor coöperatief ondernemen verslechteren door onder andere vennootschapsgeoriënteerde wetgeving en maatschappelijke onbekendheid met coöperatief ondernemen. Het is van belang om het geluid van coöperaties te vergroten, zodat het draagvlak toeneemt en de kaders verbeteren.

De opdracht
Bovengenoemde ontwikkelingen zorgden voor de volgende accenten in de dienstverlening en activiteiten van NCR:

  • De dienstverlening rond kennis en opleiding blijft de basis en wordt de komende jaren verder versterkt;
  • Het stimuleren van nieuwe coöperaties;
  • Het versterkt inzetten op de coöperatieve dialoog van de gevestigde coöperaties om hen te ondersteunen in de doorontwikkeling naar de volgende levensfase;
  • Door storytelling de bekendheid voor coöperatief ondernemen vergroten. In 2019 bestaat NCR 85 jaar. Het coöperatieve landschap is in al die jaren enorm veranderd.
  • Ook NCR heeft een aantal stevige veranderingen ondergaan om coöperaties te blijven ondersteunen bij hun uitdagingen en ontwikkelingen. Met deze strategische accenten zijn we ook de komende jaren van toegevoegde waarde voor het Nederlandse coöperatieve bedrijfsleven.