Bijeenkomsten

De Nationale Coöperatiedag

De Nationale Coöperatiedag, op 22 november 2018, heeft elk jaar een actueel thema rondom coöperatief ondernemen en is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders en managers van coöperaties. De Nationale Coöperatiedag 2017 stond in het teken van Generation [X]change.
Het thema van De Nationale Coöperatiedag 2016 was Coöperatieve wendbaarheid, dat van Coöperatiedag 2015 'De coöperatie constant in beweging'. Een verslag van Coöperatiedag 2014 is ook beschikbaar.

NCR Symposia

Jaarlijks wordt twee tot drie keer een symposium georganiseerd dat uitsluitend voor leden van NCR toegankelijk is. In 2014 stonden bijvoorbeeld de thema's De internationale coöperatie, en Coöperatie en Digitalisering centraal, in 2015 onder meer de NCR Code, ledenbetrokkenheid en ledenbinding, en in 2016 "Toezicht houden in coöperaties", Big data en de coöperatie, en het monistisch bestuursmodel. In 2017 is Generation [X]change een belangrijk thema.

NCR Pop-up Labs

De verscheidenheid tussen coöperaties is groot. Toch zijn er ook veel overeenkomsten. NCR verbindt mensen binnen de verschillende coöperaties om zodoende kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit doen we onder andere in zgn. NCR Pop-up Labs. Deze kleinschalige co-creatie-bijeenkomsten worden naar behoefte georganiseerd en beogen kennisontwikkeling, kennisdeling en belangenbehartiging. In 2016 werden de eerste twee NCR Pop-up Labs voor communicatieprofessionals georganiseerd. Inmiddels is ook een NCR Pop-up Lab voor jongeren binnen coöperaties georganiseerd, en bijeenkomsten voor bestuursondersteuners en begeleiders van ledenraden. Meer thema's en doelgroepen zullen volgen.

NCR Peer Groups

Kennis vergaren en ervaringen delen. Dat zijn de centrale elementen van de NCR Peer Groups. Het gaat om kleine groepen van maximaal 12 personen die binnen verschillende coöperaties vergelijkbare functies vervullen. De besloten setting zorgt ervoor dat de deelnemers onderling dilemma’s kunnen delen.
Ook in 2018 worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor een groep lid-bestuurders en toezichthouders en een groep senior management en directeur-bestuurders.

Maandelijks spreekuur voor startende coöperaties

NCR organiseert maandelijks een spreekuur voor collectieven die een coöperatieve vorm overwegen of die een coöperatie aan het oprichten zijn. Deze bijeenkomsten zijn in ons eigen ‘Huis van de coöperatie’ in Houten. Check de agenda voor de eerstvolgende datummogelijkheid en schrijf u in! De inloopmomenten zijn op afspraak. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft nog geen lid te zijn van NCR.