Bijeenkomsten

De Nationale Coöperatiedag

De Nationale Coöperatiedag, dit jaar georganiseerd op 30 oktober 2019, heeft een actueel thema rondom coöperatief ondernemen en is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders en andere functionarissen van coöperaties. Het thema in 2018 was De Coöperatieve Dialoog. De Nationale Coöperatiedag 2017 stond in het teken van Generation [X]change. Het thema van De Nationale Coöperatiedag 2016 was Coöperatieve wendbaarheid, dat van Coöperatiedag 2015 'De coöperatie constant in beweging'. Een verslag van Coöperatiedag 2014 is ook beschikbaar.

NCR Symposia

Jaarlijks wordt twee tot drie keer een symposium georganiseerd dat uitsluitend voor leden van NCR toegankelijk is. In 2014 stonden bijvoorbeeld de thema's De internationale coöperatie, en Coöperatie en Digitalisering centraal, in 2015 onder meer de NCR Code, ledenbetrokkenheid en ledenbinding, en in 2016 "Toezicht houden in coöperaties", Big data en de coöperatie, en het monistisch bestuursmodel. In 2017 was integriteit in bestuur en toezicht een thema, en natuurlijk het jaarthema Generation [X]change. In 2018 was het jaarthema De Coöperatieve Dialoog en zijn ook bijeenkomsten georganiseerd rondom privacywetgeving, mededinging en het samenspel van bestuur en toezicht. Het eerste symposium in 2019 gaat over de kracht van diversiteit in bestuur en toezicht.

NCR Pop-up Labs

De verscheidenheid tussen coöperaties is groot. Toch zijn er ook veel overeenkomsten. NCR verbindt mensen binnen de verschillende coöperaties om zodoende kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit doen we onder andere in zgn. NCR Pop-up Labs. Deze kleinschalige co-creatie-bijeenkomsten worden naar behoefte georganiseerd en beogen kennisontwikkeling, kennisdeling en belangenbehartiging. In 2016 werden de eerste twee NCR Pop-up Labs voor communicatieprofessionals georganiseerd. Inmiddels is ook een NCR Pop-up Lab voor jongeren binnen coöperaties georganiseerd, en bijeenkomsten voor bestuursondersteuners, begeleiders van ledenraden en begeleiders van jongerenraden. Meer thema's en doelgroepen zullen volgen.

Maandelijks spreekuur voor startende coöperaties

NCR organiseert maandelijks een spreekuur voor collectieven die een coöperatieve vorm overwegen of die een coöperatie aan het oprichten zijn. Deze bijeenkomsten zijn in ons eigen ‘Huis van de coöperatie’ in Houten. Check de agenda voor de eerstvolgende datummogelijkheid en schrijf u in! De inloopmomenten zijn op afspraak. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft nog geen lid te zijn van NCR.