Dirk de Lugt
Dirk de Lugt

Voorzitter NCR


Ankie Wijnen
Ankie Wijnen

Bestuurslid NCR


Fred Bosch
Fred Bosch

Bestuurslid NCR


Frans Keurentjes
Frans Keurentjes

Bestuurslid NCR


Inge de Vries
Inge de Vries

Bestuurslid NCR


Monique Sweep
Monique Sweep

Bestuurslid NCR


Tom Kliphuis
Tom Kliphuis

Bestuurslid NCR


Wiebe Draijer
Wiebe Draijer

Bestuurslid NCR


Samenstelling bestuur NCR
Het bestuur van NCR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Gestreefd wordt naar een omvang van 8 bestuursleden. De samenstelling is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en met complementaire competenties kunnen opereren. Het bestuur vormt een evenwichtige sectorale afspiegeling van het ledenbestand van NCR, waarbij gestreefd wordt om 2/3 van het bestuur te laten bestaan uit vertegenwoordigers van de grote coöperaties.