Foto Ankie Wijnen
Ankie Wijnen

Voorzitter NCR


Inge de Vries - compressed
Inge de Vries

Bestuurslid NCR


Achmea - Bianca Tetteroo 2020_klein
Bianca Tetteroo

Bestuurslid NCR


Ruud Plu
Ruud Plu

Bestuurslid NCR


Walter Dresscher
Walter Dresscher

Bestuurslid NCR


Arian Kamp 3
Arian Kamp

Bestuurslid NCR


JH052365 HR
Steven van Schilfgaarde

Bestuurslid NCR


Samenstelling bestuur NCR
Het bestuur van NCR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Gestreefd wordt naar een omvang van 8 bestuursleden. De samenstelling is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en met complementaire competenties kunnen opereren. Het bestuur vormt een evenwichtige sectorale afspiegeling van het ledenbestand van NCR, waarbij gestreefd wordt om 2/3 van het bestuur te laten bestaan uit vertegenwoordigers van de grote coöperaties.