Dirk de Lugt - compressed
Dirk de Lugt

Voorzitter NCR


Ankie Wijnen Foto
Ankie Wijnen

Bestuurslid NCR


Fred Bosch - compressed
Fred Bosch

Bestuurslid NCR


Inge de Vries - compressed
Inge de Vries

Bestuurslid NCR


Monique Sweep - compressed
Monique Sweep

Bestuurslid NCR


Wiebe Draijer - compressed
Wiebe Draijer

Bestuurslid NCR


Achmea - Bianca Tetteroo 2020_klein
Bianca Tetteroo

Bestuurslid NCR


Samenstelling bestuur NCR
Het bestuur van NCR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Gestreefd wordt naar een omvang van 8 bestuursleden. De samenstelling is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en met complementaire competenties kunnen opereren. Het bestuur vormt een evenwichtige sectorale afspiegeling van het ledenbestand van NCR, waarbij gestreefd wordt om 2/3 van het bestuur te laten bestaan uit vertegenwoordigers van de grote coöperaties.