Bestuur

Het bestuur van NCR wordt gevormd door voorzitters of directieleden van NCR-leden. Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

  • Dirk de Lugt (voorzitter), voorzitter Raad van Beheer Royal Cosun
  • Rien van Doorn, voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke FruitMasters
  • Fred Bosch, algemeen directeur Coop Supermarkten
  • Monique Sweep, directeur Deltawind
  • Frans Keurentjes, voorzitter Bestuur FrieslandCampina
  • Inge de Vries, directeur-bestuurder Coöperatie Boer en Zorg
  • Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank
  • Tom Kliphuis, voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie VGZ