Begeleiding en advies

NCR heeft experts in huis en in zijn netwerk die u kunnen helpen bij het oprichten, besturen, (in)richten en bijsturen van coöperaties. Denk bijvoorbeeld aan advies en/of begeleiding bij:

 • de te kiezen ondernemingsvorm bij startende coöperaties
 • het te kiezen of te wijzigen bestuursmodel
 • het oplossen van knelpunten in de governance van de coöperatie
 • de toepassing van de NCR Code
 • de oprichting van de coöperatie, zodat de statuten luiden zoals je écht bedoeld had
 • het opstellen en uitvoeren van opleidingsplannen voor coöperatiebestuurders, ledenraden en commissies
 • de zelfevaluatie van bestuur en toezicht; NCR heeft voor leden een online tool beschikbaar
 • het versterken van de betrokkenheid van leden bij de coöperatie
 • het opstellen en vernieuwen van de strategie van de coöperatie
 • het oplossen van conflicten tussen of binnen coöperatieve gremia
 • een fusie met een andere coöperatie

Neem hiervoor contact met ons op, dan kijken wij welke adviseur het beste bij uw vraag past. Dit kan een adviseur zijn van NCR of een gespecialiseerde adviseur uit ons netwerk.

De kosten voor adviesgesprekken worden in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is € 125,- per uur voor NCR-leden en € 250,- per uur voor niet-leden (bedragen exclusief BTW). Voor meer uitgebreide advies- en begeleidingsopdrachten kunnen wij desgewenst een offerte uitbrengen. Besluit u tijdens of direct na het adviestraject om lid te worden van NCR? Dan betaalt u voor dat advies met terugwerkende kracht het ledentarief. Bij de inzet van een gespecialiseerde adviseur uit ons netwerk maakt u zelf met deze persoon afspraken over de kosten.