Log in Item aanvragen
In - to the point - hebben we dit keer aandacht voor het zelfevalueren van bestuursorganen. Jaarlijks evalueren wordt gezien als good governance en sluit aan op de principes van de coöperatie code. In deze editie richten we ons op het bestuur. Drie coöperaties vertellen hoe zij dit aanpakken aan de hand van een drietal vragen.
Martijn den Ouden, Saskia Brouwer

NCR adviseert om periodiek het eigen functioneren van het bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad te evalueren. NCR biedt hiervoor ondersteuning door middel van een online zelfevaluatietool. De evaluatietool helpt om te reflecteren op de samenstelling, vergaderingen, kwaliteiten en het algemeen functioneren en het functioneren van de individuele leden van het orgaan. Ook de relatie tussen bestuursleden- toezichthouders komt aan bod. Dit stimuleert het bespreken en oppakken van verbeterpunten.

Er zijn vragenlijsten beschikbaar voor de volgende organen:

  • Bestuur