Log in Item aanvragen
Wat is de rol van de ALV of de Ledenraad ten aanzien van het bepalen van de strategie van de coöperatie? Een interessante vraag voor de koers die de coöperatie zal varen. In dit artikel bespreken we de juridische aspecten, maar ook in hoeverre deze eventueel afwijken van de coöperatieve gedachten en principes. We nemen hierin de uitgangspunten van de NCR Coöperatie Code mee, de ICA principes en kijken hoe dit werkt bij enkele grotere coöperaties.
Marijke Flamman

Wie is de baas? Deze vraag stellen we elkaar liever niet vanuit de basisgedachte van coöperatief samenwerken. Het voelt niet goed. We formuleren het daarom liever als volgt: Wie gaat er in het kader van de formele bevoegdheidsverdeling over de strategische koers van de coöperatie?

Juridisch bezien

Eerder heeft de Hoge Raad in uitspraken inzake Forumbank (1955), ABN AMRO (2007) en ASMI (2010) geoordeeld dat de strategie tot de bevoegdheid van het bestuur behoort. De Hoge Raad gaf hierbij als onderbouwing aan dat de bestuurders zich daarbij op het belang van de vennootschap en het bestendige succes van de onderneming richten. Het bestuur heeft hiervoor een langetermijnvisie nodig. Aandeelhouders daarentegen zijn doorgaans veel meer op de korte termijn gericht, daarom is het

NOTEN 1 Er is sprake van een structuur coöperatie indien gedurende minimaal 3 jaar (cumulatief): uit de balans met toelichting blijkt dat het EV ten minste e 16.000.000 bedraagt; de coöperatie, vennootschap of een afhankelijke maatschappij (dochter) krachtens wettelijke verplichting (WOR) een ondernemingsraad (OR) heeft ingesteld; bij de coöperatie, vennootschap en haar afhankelijke maatschappijen samen, in de regel ten minste 100 werknemers in Nederland werkzaam zijn. 2 https://www.cooperatie.nl/wp-content/uploads/2019/10/Folder-Co%C3%B6peratie-Code-2019-sept-2019-Platform.pdf 3 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity