Log in Item aanvragen
Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen’ aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet in de behoefte vanuit de praktijk aan een duidelijke regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Het doel is om een regeling te geven voor een toezichthoudend orgaan en tegenstrijdig belang te ondervangen. Momenteel is het wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer en het zal naar verwachting per 1 juli 2020 in werking treden. In twee delen leggen wij uit wat dit betekent voor de besturing van coöperaties. Dit deel zal de eerste punten van de nieuwe wet bespreken.
Marijke Flamman

In het kort bevat de nieuwe wet de volgende punten:

1. De wettelijke regeling voor een tegenstrijdig belang bij een bestuurder of toezichthouder wijzigt ingrijpend. Er geldt in bepaalde situaties een bewijsvermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement voor bestuurders en toezichthouders van een coöperatie;
2. Er geldt een verzwaarde aansprakelijkheid voor bestuurder en commissaris in geval van faillissement als de jaarrekening niet tijdig is gepubliceerd;
3. Er komen wettelijke regels voor de instelling, taakvervulling en samenstelling van een raad van commissarissen, ook als deze anders genoemd wordt;
*4. Er komt een wettelijke grondslag voor een one tier board;
*5. In de statuten kan niet worden bepaald dat een bestuurder of commissaris meer stemrechten zou hebben dan