Log in Item aanvragen
Er zijn verschillende definities van solidariteit te noemen. Bijvoorbeeld: solidariteit is een gevoel van saamhorigheid hebben en tonen. Of de mate waarin risico’s gedeeld worden met andere deelnemers of begunstigden. Beide kunnen van toepassing zijn op de coöperatie. Je ziet solidariteit tussen jonge en oude leden, leden met grote en kleine bedrijven of loyale en meer vrijblijvende leden. In deze rond de tafel gaan we in gesprek over solidariteit en wat dit betekent binnen de coöperatie. Is solidariteit veranderd in de afgelopen jaren en wat verwachten we voor de toekomst?
Saskia Brouwer, Stan Steeghs

Waar zie je bij jullie in de coöperatie solidariteit en waarom is dat belangrijk?

Cooperatie_646_maart_2021_rond de tafel_Evert_KremerEvert: Solidariteit in de coöperatie is belangrijk want je onderneemt samen. In ons geval wil je sterk in de markt staan, en dan moet je toch een soort solidariteit hebben. Ik merk wel dat alles een stuk individualistischer geworden is, ook bij CONO. Bijvoorbeeld omdat de diversiteit tussen melkveebedrijven groter geworden is. We hebben een zuivelcoöperatie met een leverings- en een afname plicht. Leden voelen dat soms ook als verplichting.

Een stukje solidariteit zit bij ons in het toetreden van jonge leden. Zij hoeven niet extra in te leggen als ze starten als lid. Wij hebben geen geld op naam staan;