Log in Item aanvragen
Een coöperatie werkt vanuit een collectief doel van leden maar heeft een zakelijke basis. Het is een vereniging met een bedrijf; een bestuur of directie voert de dagelijkse leiding. Verschillende belangen kunnen zich voordoen; soms strookt het individuele belang van een lid niet helemaal met het collectieve belang van de coöperatie. Hoe ga je hier als bestuur of directie mee om? We gaan in gesprek met 3 directeuren van coöperaties over lange termijn visie, belangen en investeringen.
Marijke Flamman, Saskia Brouwer

Korte termijn versus lange termijn visie

Pieterjan: Landwinkel is een coöperatie van boeren en telers met een professionele winkel bij de boerderij. Onze leden hechten veel waarde aan onafhankelijkheid. Daar houden wij rekening mee, dit is geen doelgroep voor allerlei verplichtingen. Veel boeren hebben diverse mogelijkheden om hun producten te verkopen. Dit kan via Landwinkel maar ook lokaal aan een supermarkt. Lokaal verkopen zorgt voor versnippering en als coöperatie wil je dat niet. Daarom hebben wij gezegd dat dit via de coöperatie moet lopen. Je maakt deel uit van het collectief en dat geeft schaalvoordelen. Daarnaast bundelen we de krachten om door te kunnen ontwikkelen en dat