Log in Item aanvragen
‘Na drie jaar zijn we trots en blij dat we weer samen een Nationale Coöperatiedag kunnen beleven’, zo heet Rob Donker als directeur van NCR iedereen van harte welkom op donderdag 10 november jl. ‘Met ruim 80 coöperaties en 200 deelnemers zijn we vandaag samen om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen. Het thema van deze dag is de waarde(n) van de coöperatie. Wat is de toegevoegde waarde van de coöperatie en waar zien we waardecreatie ontstaan? Hoe maken we die aantoonbaar en laten we zien dat de coöperatie een wezenlijk onderdeel is van de samenleving? Mooie vraagstukken om met elkaar verder uit te diepen. Het programma biedt volop mogelijkheden om inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.’
Fridy Duterloo

Rol van coöperatie binnen transities

Na het welkomstwoord gaan deelnemers uiteen in het Spoorweg Museum. Tijdens één van de sessies bespreekt Lucas Simons de rol van coöperaties binnen transities. Hij benoemt de vele transities die gaande zijn. Hij legt uit dat in feite alle transities ook relevant zijn voor coöperaties. En dat een transitie verschillende fases kent. Lucas Simons houdt zich al 20 jaar bezig met transities. Hij ziet steeds dezelfde problemen en dezelfde oplossingen. ‘Toch vinden alle organisaties dat het ‘bij ons’ veel ingewikkelder is. Hij omschrijft dat het probleem niet het probleem is, maar een natuurlijke uitkomst van het systeem. Het is in feite een optelsom van besluiten die leidt tot het probleem. Er zijn geen simpele oplossingen. Het is een veranderingsproces met verschillende fasen. Elke