Log in Item aanvragen
Op 21 april 2020 stemde de Eerste Kamer in met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (hierna ook: Tijdelijke wet Digitaal Vergaderen). Met deze wet wordt onder andere beoogd een oplossing te bieden voor de patstelling die was ontstaan ten aanzien van het houden van fysieke Algemene Vergaderingen, enerzijds verplicht op grond van de reguliere wetgeving voor rechtspersonen (zoals art 2:48, 49, 58 van het Burgerlijk Wetboek), maar anderzijds tijdelijk verboden op grond van de geldende coronamaatregelen.
Marijke Flamman

e Tijdelijke wet Digitaal Vergaderen werkt terug tot het begin van het Corona tijdperk, 23 maart 2020. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bij de totstandkoming ervan én bij de hierop volgende verlengingen nauw overleg gehad met de belangenorganisaties VEB, VNONCW-MKB, Eumedion, VEUO, DNA en de Nationale Coöperatieve Raad (NCR).

Wat was het probleem? 

Op grond van de reguliere wetgeving dient een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie) minimaal jaarlijks een Algemene Vergadering te houden waarop zijn aandeelhouders of leden fysiek aanwezig kunnen zijn. Op deze Algemene Vergadering worden formele zaken behandeld zoals het vaststellen of goedkeuren van de jaarrekening, het bepalen van de bestemming van de winst, het benoemen van nieuwe bestuurders of commissarissen, etc. Daarnaast biedt de Algemene Vergadering