Log in Item aanvragen
Coöperatief leiderschap kun je vergelijken met het leiden van een kudde. Leden kunnen eigenzinnige individuen zijn, ze zijn bovendien zeer wel in staat om hun eigen boontjes te doppen. Daar komt nog bij dat vrijwel elke coöperatie tegenwoordig in een concurrentieveld werkt en dat de ‘switch’-bereidheid van leden lijkt te groeien. Hoe zorg je dat het verbond in stand blijft? Hoe beweeg je als coöperatief leider soepel mee met veranderingen en pareer je bedreigingen? Linda Kohanov (Arizona, USA) bestudeert de wijze waarop traditionele herdersvolken het volle spectrum van menselijke vermogens inzetten om hun kudde te leiden. Ze maakt hun vaardigheden inzichtelijk als vijf rollen van een meesterherder: een natuurlijk leiderschapsmodel.
Wilbert van den Bosch

Ze spreekt even soepel een grote zaal mensen toe als dat ze zich tussen de paarden beweegt. Linda Kohanov, na jaren weer eens in Europa, is in haar eenvoud een inspirerende vrouw. Moeiteloos gebruikt ze zelf het hele repertoire van de vijf rollen van leiderschap en de intensiteit van elke rol is als een muzikaal glissando. Altijd zacht en slechts aanzwellend tot precies dat niveau wat nodig is om de situatie en de mensen te dienen. Ego- loos authentiek leiderschap zoals je het zelden ziet.

Waarom zoek je de vergelijking tussen leiders en paarden?

“De sensitiviteit waarmee de nomaden hun kudden leiden, kunnen we in het westen vergelijken met onze omgang met paarden. Paarden zijn intelligente en gevoelige dieren. Ze lopen veel langer op de aarde rond dan mensen. In de 55 miljoen jaar van hun bestaan, bewijzen paarden meester te zijn in de kunst van aanpassing en samenwerking. Het samen leren delen van

Linda Kohanov’s boeken zijn in het Nederlands vertaald, o.a. ‘De vijf rollen van een meesterherder’