Log in Item aanvragen
Vietnam met zijn 95 miljoen inwoners is een van de snelst groeiende economieën van Azië. In deze communistische staat wordt de economie steeds meer marktgericht. De nationale overheid zet sterk in op de ontwikkeling van coöperaties om de economie via gezamenlijk ondernemerschap te stimuleren. Nederlandse coöperaties gelden hierbij als voorbeeld.
Arjen van Nuland

De Vietnamese economie is decennia lang door de overheid gereguleerd. Vanaf het begin van de jaren ’90 zijn economische hervormingen doorgevoerd die moeten leiden tot een meer marktgerichte economie. Naast staatsbedrijven en collectieve ondernemingen zijn ook privéondernemingen toegestaan en staat de regering open voor internationale handel en investeringen. De overheid wil echter voorkomen dat vooral buitenlandse bedrijven profiteren van de economische groei. Men zet in op het stimuleren van ondernemerschap waarbij het rendement behouden blijft voor de lokale economie. Hierin speelt de coöperatie een belangrijke rol.

Op dit moment kent Vietnam ongeveer 20.000 coöperaties met samen zo’n 6 miljoen leden. Het merendeel betreft agrarische coöperaties; dat zijn er 11.000 met bijna 4 miljoen leden. De afgelopen jaren werden zo’n 800 tot 1.000 nieuwe coöperaties per jaar opgericht.

Rol van de overheid

Coöperaties in Vietnam zijn niet te vergelijken met westerse coöperaties. Definiëren wij de coöperatie als een vereniging van leden die samen een bedrijf