Log in Item aanvragen
Op 23 mei 2023 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarin het hebben van een vertrouwenspersoon verplicht wordt gesteld. Vooralsnog zal deze verplichting alleen gelden voor organisaties (dus ook coöperaties!) waarbij doorgaans ten minste tien werknemers werkzaam zijn. Het wetsvoorstel laat ruimte voor de situatie waarin deze verplichting óók zal gaan gelden voor organisaties met een kleiner aantal werknemers. Op dit moment ligt het wetsvoorstel nog bij de Eerste Kamer. In dit artikel gaan we dieper in op de toegevoegde waarde die de vertrouwenspersoon voor uw organisatie kan hebben.
Marijke Flamman
Waarom een vertrouwenspersoon?

De laatste jaren staat het belang van een veilige werkomgeving sterk in de belangstelling. De voorbeelden waar het is misgegaan zijn legio en konden rekenen op veel media-aandacht. Denk aan The Voice of Holland, Ajax, D66 en NOS Studio Sport. Hierbij wordt niet alleen de dader van de misstanden aangekeken, maar ook de werkgever als hij niet de juiste maatregelen heeft getroffen en/of de andere kant op heeft gekeken.

De rol van de werkgever vloeit ook nu al, dus voordat genoemd wetsvoorstel van kracht is geworden, voort uit de Arbeidsomstandigheden (Arbo) wet. Wettelijk gezien zijn werkgevers verplicht om via de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een inventarisatie te maken van de arbeidsrisico’s, waaronder ook die van psychosociale arbeidsbelasting. Grensoverschrijdend gedrag valt daaronder. Een organisatie zal – nadat