Log in Item aanvragen
Bij diverse coöperaties leeft de wens om een bepaalde relatie aan te brengen tussen het vermogen van de onderneming en de leden. De motieven en de gekozen uitwerkingen zijn vaak erg verschillend. In dit artikel schetsen we de mogelijkheden van het zetten van vermogen op naam.
Marijke Flamman

Na jaren van crisis bevinden we ons nu in een periode van hoogconjunctuur. De Nederlandse economie blijft groeien, 2019 wordt het zesde jaar op rij met economische groei. Ook de agrarische productie groeit, zij het bescheiden. In deze sector komen we ook na de crisis veel coöperaties tegen met een substantieel vermogen. Leden vragen naar de mogelijkheden om dat vermogen op naam van de individuele leden te zetten. Maar ook bij coöperaties met een zeer beperkt eigen vermogen leeft deze vraag.

Wat is vermogen op naam?

Het eigen vermogen wordt voor een groot deel gevormd door stortingen van entreegelden en de vorming van algemene reserves door het jaarlijks inhouden van (een deel van) het exploitatieoverschot. Op dit vermogen kunnen de leden gedurende het bestaan van de coöperatie geen aanspraak maken, het wordt dan ook wel “vermogen in de dode hand” genoemd.

We spreken over vermogen op naam als de coöperatie aan individuele leden (of niet-leden)