Log in Item aanvragen
Als een organisatie noodgedwongen moet reorganiseren of failliet gaat, heeft dit grote gevolgen voor de werknemers van dat bedrijf. Zij verliezen niet alleen hun baan, maar soms ook een bedrijf of werkveld waar zij vaak zeer bekend en bekwaam in zijn. Ook voor overheden is deze werkloosheid kostbaar, omdat zij vaak een werkloosheidsuitkering moeten uitkeren. Maar wat als deze uitkering zichzelf kan terugverdienen door het getroffen bedrijf – en de bijbehorende getroffen werknemers – weer op gang te helpen? Een wet die in Italië al bijna vier decennia zijn vruchten afwerpt krijgt nu in tijden van crisis hernieuwde aandacht in het Britse parlement. Een win-win situatie voor zowel de werknemers, de overheid als de economie.
Martijn den Ouden

Op 27 februari 1985 werd in Italië Marcora’s Wet aangenomen, vernoemd naar de toenmalige minister van Handel en Industrie Giovanni Marcora. Deze wet stelt overbodig geworden werknemers in staat om een voorschot op hun werkloosheidsuitkering in te zetten om het verlieslijdende/failliete bedrijf uit te kopen en verder te gaan als een werknemerscoöperatie. Het idee hierachter is dat deze werknemers de overstap maken van werkloosheid naar het zijn van de eigen werkgever. Hiermee blijven ze actief betrokken op de arbeidsmarkt.

Om dit te verwezenlijken is er een cruciaal element opgenomen in het Italiaans arbeidsrecht: werknemers hebben een voorkeursrecht om het bedrijf of diens activa te kunnen kopen. Afhankelijk van de situatie kunnen de bedrijfsactiviteiten doorgezet worden onder eigenaarschap van de werknemers of door middel van de opgekochte activa van het bedrijf dat opgeheven wordt. De wet geeft werknemers het recht om een maximum van drie

Bronnen: https://www.thenews.coop/98000/sector/retail/marcora-law-effective-toolactive-employment-policy/ https://www.thenews.coop/159502/topic/business/bill-to-support-worker-buyoutsof-failing-businesses-passes-firstreading-in-parliament/ https://www.ica.coop/en/media/news/marcora-law-supporting-workerbuyouts-thirty-years https://www.uk.coop/get-involved/influencing-policy/search-policy-activity/why-we-back-marcora-legislation-uk https://party.coop/2021/09/08/weshould-support-worker-buyouts-witha-british-marcora-law/