Log in Item aanvragen
In – to the point – hebben we aandacht voor de NCR Coöperatie Code en de speciaal ontwikkelde gesprekskaarten. De vragen van de gesprekskaarten zijn bedoeld om de dialoog aan te gaan binnen de coöperatie. Wij hebben twee coöperaties een aantal van deze vragen voorgelegd met als thema waardecreatie.
Ineke de Kruijf, Marijke Flamman

NCR Coöperatie Code

De Coöperatie Code 2019 is bedoeld als hulpmiddel om het coöperatief ondernemerschap, de ledenbetrokkenheid en de collectiviteit te verbeteren. De Code is nadrukkelijk niet bedoeld als afvinklijstje maar bevat breed gedragen coöperatieve principes en gedragsregels. Hij geldt als geslaagd als hij leidt tot bewustwording van de gedachte achter de principes en voorschriften en leidt tot een levendige dialoog, binnen en buiten de coöperatie. NCR brengt niet alleen het bestaan van de Code en haar inhoud onder de aandacht, maar vooral ook de mogelijkheden. De Code wordt gebruikt in cursussen, trainingen en publicaties. Van onze leden verwachten we dat zij de toepassing en naleving van de Coöperatie Code jaarlijks agenderen en aan hun leden verantwoording afleggen over de opvolging van de Code. Deze toelichting en motivering kan worden vastgelegd in het jaarverslag.