Log in Item aanvragen
Kenmerkend voor de coöperatie is dat deze onderneming van, voor en door de leden is. Door de leden betekent onder andere dat de financiering vanuit de leden plaatsvindt: zelffinanciering. Dit uitgangspunt werd al door Friedrich Wilhelm Raiffeisen bij zijn eerste coöperatieve boerenleenbank gehanteerd. In een ideaal - en eenvoudig - plaatje leggen de leden samen geld bij elkaar voor de start en investeren ze vervolgens weer in de groei van de gezamenlijke onderneming. De praktijk is helaas weerbarstiger. Startinvesteringen zijn vaak groter dan de leden kunnen samenbrengen en wanneer de coöperatieve onderneming eenmaal loopt en voor grote investeringen staat is dat voor leden niet zelden een te grote opgave. Kortom: ledenfinanciering is een belangrijk uitgangspunt maar in de praktijk soms lastig vorm te geven. NCR gaat in 2021 extra aandacht besteden aan de vraagstukken van coöperatieve financiering. In dit artikel geven we wat meer inkleuring aan dit thema.
Arjen van Nuland

Zelffinanciering draagt bij aan een sterke ledengeoriënteerde onderneming. Immers, door zelf geld bijeen te brengen wordt geborgd dat de zeggenschap ook bij de leden ligt. Externe financiering kan impact hebben op de strategische keuzes die gemaakt worden, zoals de ondernemingsrisico’s, de ledenprijzen of zelfs de ruimte voor nabetalingen aan leden.

Anno 2021 zien we zelffinanciering op verschillende terreinen onder druk staan. In dit themajaar richten we ons op de twee belangrijkste: startfinanciering van nieuwe initiatieven en de vermogensbehoefte van bestaande coöperaties.

Financiering nieuwe leden

Op verschillende terreinen ontstaan nieuwe coöperatieve initiatieven. Dat kan gaan om maatschappelijk georiënteerde concepten zoals energie- of wooncoöperaties, maar bijvoorbeeld ook om ondernemers die samen een winkel willen starten. Vaak blijkt het lastig om toegang