Log in Item aanvragen
De zaal in het inspiratiecentrum van Achmea is op woensdag 1 november bijna tot de laatste stoel gevuld. Ruim 80 coöperaties zijn aanwezig. Directeur Rob Donker heet iedereen van harte welkom. Hij introduceert Ankie Wijnen, voorzitter van het bestuur van NCR. Zij licht het thema ‘Terug naar de toekomst’ toe. “We leven in een tijd van grote transities. Er zijn nieuwe oplossingen nodig om de wereld van morgen vorm te geven én die van vandaag beter te maken. Juist coöperaties zijn zich bewust van het verleden en bereiden zich daarom goed voor op de toekomst. Leden vragen ook om toekomstgericht te ondernemen en als coöperatie het goede te doen voor volgende generaties. Vandaag bieden we daarvoor graag inspiratie.”
Fridy Duterloo

Openingsspreker Leontine van Hooft deelt de kracht van Afrikaans denken. “Het mooie van de Afrikanen is dat ze denken vanuit wie je helemaal bent en niet enkel vanuit je rol als professional. Bij het nemen van beslissingen vraagt men mensen op basis van die diversiteit, kennis, ervaring en wijsheid. Daardoor kijk je als tribe naar alle dimensies én neem je de belangen en ervaringen van vroeger mee bij het vormgeven van de toekomst. Zo creëer je meteen draagvlak voor hetgeen je samen bedenkt. Wie je bent, ben je namelijk door anderen. Ik zie vanuit deze uitgangspunten duidelijke overeenkomsten met coöperaties. Dat is in feite ook een tribale organisatie.” Verder legt Leontine uit wat een volksraadpleging (lekgotla) inhoudt in de Afrikaanse samenleving. Tijdens een afzonderlijke deelsessie maken de deelnemers nader kennis met deze aanpak, die ook voor coöperaties bruikbaar kan zijn. Na de pauze -met volop ruimte voor ontmoeting- splitsten de deelnemers zich