Lees verder
De na de Algemene Ledenvergadering in april ingestelde Klankbordgroep is druk bezig met de opdracht om dit najaar advies uit te brengen aan het bestuur over enkele belangrijke punten in relatie tot de toekomst van ZON. ZON Magazine sprak hierover met procesbegeleider Marijke Flamman.
Uit: ZON Magazine

Kun je kort iets over je achtergrond vertellen?

‘Ik ben werkzaam als senior adviseur bij de NCR, het ‘huis van de coöperatie.’ Wij adviseren coöperaties – onze leden – op allerlei gebied, zoals governance of strategie van de coöperatie, maar bijvoorbeeld ook bij moeizame verhoudingen tussen bestuur en RvC of tussen bestuur en leden, etc. Zelf heb ik een juridische achtergrond. Het bestuur van ZON heeft mij benaderd om de ingestelde Klankbordgroep te faciliteren.’

Gesneden koek, deze klus, gelet op je achtergrond?

‘Zeer zeker niet, elke situatie is uniek, heeft een eigen dynamiek en vereist een eigen aanpak. Dat neemt niet weg dat ik uiteraard gebruik kan maken van ervaringen binnen andere organisaties. Zo heb ik zelf als jurist bij een coöperatie in de boekwereld gewerkt, waar echt grote overeenkomsten waren met de situatie die er nu bij ZON is.’

Zoals?

‘Onder meer in financiële zin. In de tijd dat ik er werkte, kwam daar ook opeens een ‘pot met goud’ beschikbaar, vergelijkbaar met de situatie hier bij ZON na de verkoop van Fresh Park Venlo. Ook toen was bij leden en bestuur van die coöperatie de vraag wat ze daarmee zouden doen. Procesmatig is het van belang dat je dan als coöperatie en leden samen éérst gaat kijken waar je naar toe wilt, vervolgens moet je kijken of je de boel anders moet gaan inrichten, en pas daarna komt ‘de pot met goud’. In het traject met de klankbordgroep heb ik in de eerste bijeenkomst ook met de groep afgesproken dat we volgens die volgorde zullen werken. Verder is uiteraard van groot belang dat de samenstelling van de klankbordgroep een goede afspiegeling is van het ledenbestand. Ik heb begrepen dat daar bij ZON heel goed naar gekeken is.’

Hoe ervaar je tot nu toe de sfeer in de groep?

‘Bij de eerste sessie was de sfeer erg afwachtend en aftastend. Sommige deelnemers hadden in eerste instantie moeite met de aanwezigheid van de bestuursleden in de klankbordgroep, omdat ze zich afvroegen of het bestuur op het einde van het traject dan de voorstellen vanuit de klankbordgroep moest gaan beoordelen. Ik heb dat punt uitvoerig laten bespreken, waarna volgens mij wel de angel uit die discussie was en het punt over en weer op open wijze was uitgesproken. Het bestuur zit er niet als bestuur, maar als individuele leden, dat is meteen duidelijk gemaakt. Inmiddels is de sfeer prima, de deelnemers staan echt open voor elkaars ervaringen en standpunten, en proberen elkaar te begrijpen. Dit is dus al een op zichzelf staand voordeel van het proces. De sfeer is positief en geïnteresseerd.’

Hoe kijken voor jouw gevoel de telers naar ZON?

‘Oeh dat vind ik een lastige vraag. Laat ik zeggen dat ik de stellige indruk heb dat de telers duidelijke de waarde en de kracht van het coöperatieve onderkennen. Dat spreken de meeste aanwezigen ook duidelijk uit. Uitdrukkingen zoals ‘samen ben je sterk’ en ‘1+1 = 3’ zijn in dat verband regelmatig aangehaald en vormen natuurlijk de basis waarom mensen ooit met elkaar een coöperatie zijn begonnen. Maar nu zit je op een soort ‘herijkingsmoment’, waarbij je samen wil bespreken wát je dan precies samen wil doen. Dát er een meerwaarde in samenwerken zit; dat gevoel wordt breed gedragen. Daarbij is het uiteraard dan wel belangrijk dat mensen zich realiseren dat samenwerken niet alleen voordelen heeft maar dat er soms ook nadelen zijn. Dat iedereen daarbij de ambitie heeft om zo veel mogelijk van de voordelen te profiteren en de nadelen probeert te beperken, dat vind ik wel begrijpelijk.’

Zijn er in jouw beleving inhoudelijk echt heikele punten op tafel gekomen?

‘Afgezien van de discussie over de rol van het bestuur in de klankbordgroep, tijdens de eerste bijeenkomst, heb ik tot dusverre het gevoel van niet. Althans niet heikel in de zin van punten waarover grote onenigheid bestaat.’

Kan het resultaat van de klankbordgroep een wensenlijstje zijn?

‘Ja dat kan, maar dan bij voorkeur wel met concrete suggesties of zelfs voorstellen hóe men die wensen dan gerealiseerd zou willen zien. Neem als voorbeeld de suggestie dat ZON ‘iets’ moet doen om leden te helpen die hun bedrijf willen beëindigen. As je dan echter vraagt ‘hoe zou dat moeten en wat mag dat dan kosten’, dan wordt duidelijk dat het nog best lastig is om zo’n suggestie ook echt concreet te gaan maken.’


Dit artikel is afkomstig uit ZON Magazine Nummer 3 / 2019.