Log in Item aanvragen
Het is precies zoals de Coöperatie Code 2019 het verwoordt: ledeninvloed en -zeggenschap is essentieel in de coöperatie. Afhankelijk van het besturingsmodel nemen leden ook een wezenlijke positie in bestuur en/of toezichtsorganen. De ledendominantie die wordt vormgegeven in de algemene vergadering of ledenraad zorgt voor ledeninvloed en controle op bestuur en toezicht in de coöperatie. Maar het risico van belangenverstrengeling of zelfs tegenstrijdig belang op bestuurlijk niveau kan hiermee op de loer liggen.
Marijke Flamman

Omdat de coöperatie in feite een vereniging is van personen met eenzelfde (economische) behoefte, is het vanzelfsprekend dat de leden verstrekkende invloed hebben op het beleid van de onderneming van de coöperatie. Vanuit deze gedachte geldt dan ook als wettelijk uitgangspunt dat het bestuur door de leden uit de leden wordt benoemd. Iedere coöperatie die werkt met leden in haar bestuur of in haar raad van commissarissen, zal hierbij het thema tegenstrijdig belang herkennen.

Voorbeelden
Het bestuur van een varkenshouderscoöperatie bestaat uit leden bestuurders. De coöperatie zet het varkensvlees voor haar leden af bij marktpartijen. Vier van de zes bestuurders hebben een biologische boerderij, twee bestuurders werken gangbaar. Het bestuur besluit de bonusprijs die leden voor biologisch vlees ontvangen, te verhogen, om hiermee de leden te stimuleren over te