Log in Item aanvragen
Op 7 oktober 2021 vond het symposium ‘Financiering van de coöperatie’ plaats bij Fort de Batterijen in Nieuwegein. Na lange tijd mochten we de deelnemers weer fysiek ontvangen. Dit keer was het onderwerp van gesprek de meer ‘harde’ kant van de coöperatie: ledenfinanciering. Een onderwerp waar NCR in de afgelopen maanden veel aandacht aan heeft besteed. Onder leiding van NCR-adviseur Marijke Flamman werd een levendige dialoog gevoerd. Dat dit onderwerp leeft bij onze leden bleek wel uit de opkomst van meer dan 70 deelnemers. In dit artikel een terugblik.
Stan Steeghs

Kenmerkend voor de coöperatie is dat deze onderneming van, voor en door de leden is. Door de leden betekent onder andere dat de financiering vanuit de leden plaatsvindt: zelffinanciering. In een ideaal – en eenvoudig – plaatje leggen de leden samen geld bij elkaar voor de start en investeren ze vervolgens weer in de groei van de gezamenlijke onderneming. De praktijk is helaas weerbarstiger. Startinvesteringen zijn vaak groter dan de leden kunnen samenbrengen en wanneer de coöperatieve onderneming eenmaal loopt en voor grote investeringen staat is dat voor leden niet zelden een te grote opgave. Zelffinanciering draagt bij aan een sterke ledengeoriënteerde onderneming. Door samen geld bijeen te brengen wordt geborgd dat de zeggenschap ook bij de leden blijft. Externe financiering kan impact hebben op de strategische keuzes die gemaakt worden, zoals de ondernemingsrisico’s, de ledenprijzen of zelfs de ruimte voor nabetalingen aan leden.