Log in Item aanvragen
Communicatie helpt leden te verbinden en de coöperatie sterker te maken. Iedereen in de coöperatie communiceert, van bestuurder, directeur tot medewerkers. Communicatie is te belangrijk om alleen over te laten aan de communicatieprofessional. Maar hoe doe je het goed? Dit was het centrale thema van het symposium op 21 april. Ook presenteerden we het resultaat van het onlangs verrichte imago onderzoek over coöperaties.

Communicatie en de coöperatie

De coöperatie gedraagt zich in de communicatie naar leden en naar buiten steeds meer als een ‘gewone’ onderneming. Terwijl het dat niet is.  Veel coöperaties communiceren  met  de leden met name over zaken die de bedrijfsmatige kant van de coöperatie aangaan. Denk aan marktomstandigheden, prijsvorming, leveringscondities etc. En nauwelijks over de verenigingskant van de coöperatie. Bijvoorbeeld waarom werken we samen en wat zijn de zorgen die de coöperatie kan wegnemen.