Lees verder
De coöperatie wint aan populariteit in de zorg. Zowel burgers die zelf zorginitiatieven starten als zorgprofessionals verenigen zich steeds vaker in deze rechtsvorm. Ook wordt het coöperatieve gedachtegoed steeds vaker omarmd door verschillende belanghebbende partijen die met elkaar willen samenwerken; de zogenaamde multi-stakeholder coöperatie.
Wendy Vorstenbosch

Nederland verandert bijvoorbeeld van een ‘verzorgingsstaat’ in een ‘vóór elkaar zorgen staat’, er is een toenemende behoefte aan kleinschalige verbindingen, maar ook thema’s als uitkomstgerichte zorg en de juiste zorg op de juiste plaats dragen hieraan bij. Daarnaast gaan contractpartijen, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, steeds vaker uit van coöperatieve waarden in plaats van een dualistische relatie. De coöperatie lijkt dus een rechtsvorm die past bij de veranderende kijk op zorg, maar overlappende governanceprincipes kunnen in de praktijk tot verwarring leiden of soms zelfs contraproductief werken.

Daarom organiseerden NCR en de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) op 24 juni jl. een netwerksymposium rondom het thema ‘governance van de coöperatie’. De circa 80 bestuurders, toezichthouders en andere geïnteresseerden in de zorg waren deze dag te gast bij op het bijzondere kantoor van Coöperatie VGZ in Arnhem.

Van ‘verzorgingsstaat’ naar een ‘vóór elkaar zorgen staat’

Governance binnen de coöperatie en hoe werkt dat in de praktijk?

Het programma werd ingeleid door Rienk Goodijk en Diana Monissen.

Governance binnen de coöperatie

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk, als onderzoeker en senior-consultant werkzaam bij GITP op het gebied van governance en stakeholder betrokkenheid en verbonden aan de VU in Amsterdam deelde de nieuwste inzichten rond goed bestuur en toezicht, professioneel handelen en governance. Wat is het belang van strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht binnen de coöperatie in de zorg?
Presentatie: Governance binnen de coöperatie / Rienk Goodijk

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Diana Monissen is voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum: het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een uniek centrum waar alle hoog complexe zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt. Met maar één missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Het eigenaarschap van het Prinses Máxima Centrum berust bij de Coöperatie die gevormd wordt door vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging VOKK en van zorgprofessionals uit SKION. De Coöperatie waakt mede over de missie en het gedachtegoed van de initiatiefnemers: de ouders en de professionals. Diana Monissen vertelde over het Centrum, waarom gekozen is voor de coöperatie en hoe de verschillende stakeholders ieder vanuit hun rol bijdragen aan het realiseren van de missie.
Presentatie: Coöperatie Prinses Maxima Medisch Centrum / Diana Monissen

In gesprek met elkaar

Tijdens de verschillende interactieve deelsessies verdiepten de deelnemers zich in de volgende onderwerpen:

De coöperatie in het hart van de organisatie

Tom Kliphuis, voorzitter raad van bestuur Coöperatie VGZ, deelt zijn visie op het belang van coöperatief werken voor Coöperatie VGZ als zorgverzekeraar ging in op het belang van een goede governance.
Presentatie: Coöperatie in het hart van de coöperatie / Tom Kliphuis

Coöperatie de oplossing voor de zorg?

Dite Husselman is strategisch adviseur op het gebied van governance en bestuurlijke vraagstukken in eerstelijns-gezondheidszorg. Zij deelde de voor- en nadelen van het coöperatiemodel in de zorg. Waar moet je rekening mee houden? Geen stapeling van toezicht op toezicht, maar gebruik maken van waarden en normen die in de eerste lijn nog vanzelfsprekend zijn: zinnige en zuinige zorg.
Presentatie: Coöperatie de oplossing voor de zorg? / Dite Husselman

Austerlitz Zorgt & Nederland zorgt voor elkaar 

Jan Smelik is medeoprichter van zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. Sinds 2013 biedt deze zorgcoöperatie geïntegreerde zorg- en ondersteuningsdiensten, georganiseerd door en voor bewoners. De deelnemers wisselden van gedachten over de (on)mogelijkheden van een lokale zorgcoöperatie. Naast medeoprichter van zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt, is hij ook initiatiefnemer en algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar, het landelijk netwerk van ruim 500 bewonersinitiatieven die zich bezighouden met zorg, ondersteuning, welzijn en wonen. Deelnemers kregen een beeld van wat het betekent voor een professional binnen overheid, welzijn of zorg om met deze nieuwe coöperatieve beweging samen te werken.
Presentatie: Austerlitz Zorgt / Jan Smelik
Presentatie: Nederland Zorgt Voor Elkaar / Jan Smelik