Log in Item aanvragen
Het is niet gek dat coöperatieve ondernemingen, die begrijpen dat samenwerken veel kan opleveren, zichzelf vaak ook verenigen. Verenigingen van coöperaties hebben doorgaans als doel om het coöperatief ondernemerschap te ondersteunen en versterken. Dergelijke verenigingen zijn dan ook zeker niet uniek. In Europa kent bijna ieder land wel één of meerdere coöperatieve verenigingen. Zo organiseren coöperaties in Nederland zich onder de vlag van NCR, zijn coöperaties in België verenigd onder Febecoop, kennen ze in Italië de Alleanza delle Cooperative Italiane en kent het Verenigd Koninkrijk Co-operatives UK. Europese landen zijn echter relatief klein in oppervlakte. Hoe organiseer je de coöperatieve sector in een land dat 205 maal zo groot is als Nederland? In Brazilië hebben ze dit voor elkaar gekregen door middel van een strakke organisatie waar veel meerwaarde uit wordt gehaald.
Martijn den Ouden

Brazilië is een enorm land met maar liefst 213 miljoen inwoners verspreid over 26 staten (en een federaal district met politiek centrum Brasilia). Deze 26 staten zijn allemaal groot genoeg om hun eigen land te kunnen zijn. Het is hierdoor een behoorlijke onderneming om alle coöperatieve ondernemingen in Brazilië onder een vlag te verenigen. Toch kent Brazilië een overkoepelend orgaan: Organização das cooperativas do Brasil (OCB). De OCB is in 1969 opgericht en verving hierbij zijn voorgangers ABCOOP (de Braziliaanse Vereniging van Coöperaties) en de Unasco (de Nationale Unie van Coöperaties). Lidmaatschap van de OCB is verplicht voor coöperaties. De OCB is verantwoordelijk voor de promotie, versteviging en belangenbehartiging van de coöperatie en haar gedachtegoed in alle politieke en institutionele instanties. Ook houdt de OCB een register bij van alle coöperatieve ondernemingen in Brazilië en classificeert zij deze per sector. Hiernaast stimuleert de OCB de ontwikkeling van kennis die wordt toegepast op