Log in Item aanvragen
In de huidige economie zien we dat er steeds meer aandacht komt voor andere waarden dan het streven naar kapitaal. Zo wordt in de nieuwe Corporate Governance Code (CGC 2022)1 bepaald dat bestuurders verantwoordelijk zijn voor duurzame lange termijn waardecreatie en dat vennootschappen beleid voor diversiteit en inclusie moeten opstellen voor de gehele onderneming. Volgens de Global Entrepreneurship Monitor 2020/2021 hechten Nederlandse ondernemers meer en meer aan duurzaam ondernemen. Deze tendens staat op gespannen voet met de financiële belangen van aandeelhouders. In dit artikel verkennen we een alternatieve ondernemingsvorm. Hiervoor geldt dat het streven naar het vergaren van kapitaal (kenmerkend voor de NV en de BV) van ondergeschikt belang is.
Marijke Flamman

Het gebruikelijke liberaal-kapitalistische marktdenken heeft aantoonbaar flink bijgedragen aan de huidige crises. De aarde loopt op diverse vlakken tegen haar grenzen aan. Plastic soep, global warming, bankencrisis, inkomensongelijkheid, gebrek aan betaalbare woningen: De keuze is reuze. Sociale en ecologische zaken delven het onderspit ten faveure van winstmaximalisatie.

Het steward-owned bedrijf

Bij het zoeken naar een organisatievorm die een tegenhanger biedt voor de modellen waarin de focus ligt op winstmaximalisatie, schijnt het licht de laatste tijd meer en meer op het steward-owned bedrijf. Dit model bestaat al langer, maar het krijgt door de actuele crisis-vraagstukken beduidend meer aandacht. Steward-ownership is een organisatievorm die ook op de coöperatie kan worden toegepast. Zeggenschap/stemrecht en financieel belang zijn hier van elkaar gescheiden. Bij steward-owned bedrijven zijn de financiële belangen van de aandeelhouders niet